Where to go in Maha Sarakham

Where to go in Maha Sarakham

There are several really nice places to visit in the area and also many Temples. One in particular is made of Huge tree trunks that have to be seen to be believed… A very unusual temple and can be found on the way into Maha Sarakham by turning left (More details to come)

Nong Bua Lake and Nature reserve

Directly Opposite Coconut Palms on the Theenanon Road, Kantharawichai, Maha Sarakham, 44150

ทะเลสาบหนองบัวและเขตอนุรักษ์ธรรมชาติในเขตกันทรวิชัยมหาสารคาม 44150

Lam Pao Dam – Lake – Reservoir

 The dam rises 33 meters from the water and is nearly 8 kilometers long.  The dam straddles the Pao and Huai Yang rivers, creating a double reservoir. It was built to help alleviate floods, to aid with irrigation for the agricultural industry and is also used for fish breeding. The beach along the lake is a popular relaxation spot for locals.

Lam Pao Dam is in Tambon LamPao, Amphoe Yang Talat. To get there, take Highway No. 209 (Kalasin – Maha Sarakham) for 10 kilometres, then turn right and drive for 26 kilometres.

เขื่อนขึ้นไป 33 เมตรจากน้ำและยาวเกือบ 8 กิโลเมตร เขื่อนทอดพระเนตรแม่น้ำป๋าและห้วยยางสร้างอ่างเก็บน้ำคู่ ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยบรรเทาอุทกภัยเพื่อช่วยในการชลประทานสำหรับอุตสาหกรรมการเกษตรและยังใช้สำหรับการเพาะพันธุ์ปลา ชายหาดริมทะเลสาบเป็นจุดพักผ่อนที่ได้รับความนิยมสำหรับชาวบ้าน

เขื่อนลำเปาอยู่ที่ตำบลลำโพอำเภอยางตลาด การเดินทางใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 209 (กาฬสินธุ์ - มหาสารคาม) ประมาณ 10 กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาไป 26 กิโลเมตร

Folk Coffee – Photo garden setting

A nice little restaurant and coffee shop with big gardens for photo shoots. Just past the Temple on the left of the Theenanon Road between Kantharawichai and Maha Sarakam. About 1 mile from Coconut Palms.

Sirindhorn dinosaur museum

The Sirindhorn Museum is a dinosaur museum and has three main parts: the dinosaur fossil site museum, the fossil storage and research building, and the permanent museum building. There are many dinosaur fossil exhibits here and the facility is located at the bottom of Phu Kum Khao Mountain and has one of the largest concentrations of dinosaur fossils in Thailand. The site museum is the in situ fossil site covered with a permanent building which includes a small exhibition area and a small meeting room.

พิพิธภัณฑ์สิรินธรเป็นพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์และมี 3 ส่วนหลัก ๆ คือพิพิธภัณฑ์ฟอสซิลไดโนเสาร์พิพิธภัณฑ์ฟอสซิลและอาคารวิจัยและอาคารพิพิธภัณฑ์ถาวร มีซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์จำนวนมากที่นี่และสถานที่ตั้งอยู่ที่ด้านล่างของเทือกเขาภูกุ่มเขาและมีความเข้มข้นมากที่สุดแห่งหนึ่งของซากฟอสซิลไดโนเสาร์ในประเทศไทย พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นแหล่งกำเนิดซากดึกดำบรรพ์ซากดึกดำบรรพ์ที่มีสิ่งปลูกสร้างถาวรซึ่งประกอบด้วยพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการขนาดเล็กและห้องประชุมขนาดเล็ก

Dino Water Park Khon Kaen

(ไดโนวอเตอร์ปาร์ค)
ที่อยู่ : ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

The biggest water park in northeastern Thailand,

Dino Water Park

This park covers areas in Amphoe Phu Pha Man and Amphoe Chum Phae of Khon Kaen, as well as Amphoe Phu Kradueng in Loei Province. The natural landmark of this park is the towering limestone cliff that looks like a huge curtain. The attractions in this national park include inhabited caves with spacious chambers, massive caves accessible by car, impressive waterfalls, caves with ancient paintings on the cave walls, and many towering cliffs. You will find the scenery throughout this park to be absolutely magnificent.

อุทยานแห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่ในอำเภอภูผาญและอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นและอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลย สถานที่สำคัญทางธรรมชาติของอุทยานแห่งนี้คือหน้าผาหินปูนสูงตระหง่านที่ดูคล้ายม่านขนาดใหญ่ สถานที่ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติแห่งนี้ประกอบด้วยถ้ำที่มีผู้คนอาศัยอยู่มีห้องพักขนาดใหญ่ถ้ำขนาดใหญ่สามารถเข้าถึงได้โดยรถยนต์น้ำตกที่น่าประทับใจถ้ำที่มีภาพเขียนโบราณบนผนังถ้ำและหน้าผาสูงตระหง่านหลายแห่ง คุณจะได้พบกับทัศนียภาพอันงดงามของอุทยานแห่งนี้


Tambol Nanhongtum, Amphur Chum Phae Khorn Kaen Thailand

 (+66) 02562 0760

Bueng Kaen Nakhon

Bueng Kaen Nakhon is located southeast of the center of Khon Kaen. The lake is one of the main features in Khon Kaen. The length around the lake is approximately 4 kilometres (2.5 miles) long.

It is a great family attraction. You can rent bicycles to go on a family ride or enjoy a leisurely stroll in the park or just let your kids enjoy their time in the playground. You can also enjoy some time fishing, rent fishing rods and purchase some bait, and remember that fishing is allowed only on the southeast section of the lake.

บึงแก่นนครตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของใจกลางขอนแก่น ทะเลสาบเป็นหนึ่งในจุดเด่นของขอนแก่น ความยาวรอบทะเลสาบมีความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร (2.5 ไมล์)

เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับครอบครัวที่ยิ่งใหญ่ คุณสามารถเช่าจักรยานเพื่อไปนั่งสังสรรค์ในครอบครัวหรือเพลิดเพลินกับการเดินเล่นสบาย ๆ ในสวนหรือเพียงแค่ปล่อยให้เด็ก ๆ สนุกกับการใช้เวลาในสนามเด็กเล่น นอกจากนี้คุณยังสามารถเพลิดเพลินกับการตกปลาเวลาเช่าเบ็ดตกปลาและซื้อเหยื่อบางชนิดและโปรดจำไว้ว่าการตกปลาจะได้รับอนุญาตเฉพาะในส่วนตะวันออกเฉียงใต้ของทะเลสาบ

Phu Wiang National Park

อุทยานแห่งชาติภูเวียง

A geologist discovered a giant patella bone here in 1976 and the paleontologists who were sent to investigate then discovered a fossilized 15-meter (49-foot) long herbivore. It was later named Phuwianggosaurus Sirindhornae after Thai Princess Sirindhorn. A feverish interest in dinosaurs followed as more remains were uncovered and Phu Wiang National Park came to fruition.

นักธรณีวิทยาค้นพบกระดูกสะบ้ายักษ์ที่นี่ในปีพ. ศ. 2519 และนักพฤกษศาสตร์ผู้สูงอายุที่ถูกส่งไปตรวจสอบพบว่ามีสัตว์กินพืชยาว 15 เมตร (49 ฟุต) ต่อมาได้ชื่อว่า Phuwianggosaurus Sirindhornae หลังจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ความสนใจในไดโนเสาร์ในขณะที่มีการค้นพบซากศพจำนวนมากขึ้นและอุทยานแห่งชาติภูเวียงได้ประสบผลสำเร็จ

Home